12 Aktywacja: Impuls 11-1, Impuls Światła

12 Aktywacja: Impuls 11-1, Impuls Światła

[Dwunasta Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.
W aktywacji można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
Facebook Strona
Facebook Grupa
Strona Rosyjska

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Oktaedr

Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Dzisiaj Kanał Jedności Światła będzie kontynuować pracę w Piramidzie Światła i będzie odbywać się aktywacja jedenastego Impulsu 11-1, Impulsu Światła.

Dzisiaj Metatron za pośrednictwem symbolu dwóch ósemek będzie pracować z dwiema czakrami: z czakrą Serca oraz czakrą Gardła. Z Trzecim Okiem będzie pracować Sam Stwórca Bóg Matka-Ojciec! Praca będzie odbywać się w Piramidzie Światła. Mistrzowie umieszczą Was w krystalicznym oktaedrze i otoczą kulą światła.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

Dzisiaj Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek będą pracować z Wami, z Impulsem 11-1, Impulsem Światła.

Mistrzowie proszą Was, abyście wypowiedzieli intencję dla rozpoczęcia pracy:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 11-1, Impulsem Światła. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi! Ja, Metatron, tu i teraz, jestem obok Was. Prosimy Was, abyście przeszli do piramidy Światła, zaczynamy z Wami pracę.

Znajdujecie się pośrodku piramidy pod jej wierzchołkiem, ja, Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek stoimy obok Was.


Ja, Metatron, jestem gotowy pracować z Wami, z Impulsem 11-1, Impulsem Światła. O Błogosławieni, najdrożsi, doszliście do tego pięknego momentu, momentu przyjęcia Światła. Dla Was jest to zwykłe pojęcie, słowo 'Światło' znaczy dla Was 'jasność' i nic więcej. A my mówimy Wam, najdrożsi, że jest to najważniejszy składnik Waszej 'wspinaczki' w trakcie Wzniesienia. Bez Światła nie jest możliwe jego zamanifestowanie się. I mówię Wam, że Światło jest Boską emanacją, i że Wy jesteście Światłem, jesteście tym Światłem, które zrodziło się ze Światła. Wy wszyscy przyszliście ze Światła, ale żeby zdobyć doświadczenie na Ziemi w wibracjach Waszego wymiaru zdjęliście całe swoje świetlne odzienie i świetlną osłonę, i zeszliście do niskich wibracji. Staliście się mniejszym Światłem, Światłem połowicznego rozpadu.

Posiadacie na Ziemi kilka żywiołów: wodę, ziemię, ogień, powietrze, pranę. Tutaj nie widzicie Światła jako żywiołu, i nie słyszycie takich żywiołów jak Światło, ponieważ jesteście zrodzeni ze Światła. Tutaj, w tej gęstości, było to zabrane z Waszej pamięci, tak samo jak i pamięć o tym, kim Jesteście.

Dążycie do następnego wymiaru, a tam, najdrożsi, Światło jest podstawą i fundamentalnym paradygmatem, na bazie którego wszystko jest zbudowane - przestrzeń i czas, Wasze ciała subtelne i wibracje światła, kody światła oraz impulsy światła - wszystko stworzone jest ze Światła.

Częstotliwość Światła jest wskaźnikiem tego, na jakim poziomie znajdujecie się w kolejnych wymiarach, wszystko mierzy się tam Światłem. I przyszedł czas, kiedy Stwórca zwraca Wam Wasze Dary, które po drodze pozostawiliście. Światło jest Waszą istotą, jest tym, kim Jesteście w rzeczywistości - każde z Was jest Światłem, Wasze imię brzmi 'Światło', jesteście stworzeni ze Światła, ze Światła Stwórcy, z Boskich emanacji Światła.

I energie, które będziemy dzisiaj Wam oddawać, to dla Was najcenniejsze energie skarbnicy Światła, ponieważ będziecie otrzymywać to, czym Jesteście.

Prosimy, abyście byli teraz spokojni i zrównoważeni. Zstępuje na Was Promień Światła, znajdujecie się w strumieniu Światła, a my harmonizujemy Was i równoważymy.

[pauza ….]

I teraz, w tym Żywym Świetle, zaczyna się Wasze rozpuszczenie się. Wasza pamięć komórkowa, pamięć DNA, doskonale pamięta wszystkie wibracje i częstotliwości światła, w których istnieje ona w następnych wymiarach. Wasze DNA - to bank wiedzy całego doświadczenia ziemskiego, kosmicznego, gwiezdnego, galaktycznego i wszechświatowego. Aktywacja Waszego DNA pomoże Wam wiele z tego sobie przypomnieć i przywrócić Wasze Dary.

O błogosławieni, ja, Metatron, tu i teraz, zgodnie z Wolą Stwórcy będę pracować z Wami i przywracać kody Światła potrzebne dla Impulsu Światła, dla uzyskania magnesu Światła, Świetlistej Istoty Waszego Jestestwa.

Ja, Metatron, tu i teraz rozpoczynam aktywację. Umieszczamy Was w krystalicznym oktaedrze, tworzymy wokół Was kulę światła i w niej Was umieszczamy. Proszę Was teraz, abyście wypowiedzieli intencję dla rozpoczęcia tej pracy.

[pauza ….]

„Ja, (podaj swoje imię) ……, w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Metatrona, aby otworzył spektrum fal DNA dla jego uaktywnienia się na nowej częstotliwości i długości fali Światła, i dla obudzenia mojej pradawnej pamięci o tym, że Jestem Światłem, że Jestem magnesem Światła; Ja Jestem Istotą Światła, Ja Jestem Światłem, Ja Jestem Stwórczym Światłem, Ja Jestem Boskim Światłem w Tworzeniu Stwórcy. I będzie tak, Tak Jest.”

[pauza ….]

O Błogosławieni, ja, Metatron, tu i teraz mówię Wam, że jako struktura Światła znajdowaliście się w warunkach, w których prawdziwe Światło i Boskie Światło było ograniczone. Otaczała Was osłona, która nie pozwalała na przenikanie Boskiej Emanacji Światła i postrzeganie jej w pełni.

I dzisiaj ja, Metatron, rozpocznę pracę nad dezaktywacją tej warstwy, która w miarę Waszego duchowego wzrostu napełniania się Światłem będzie się rozpuszczać. W pewnym momencie kwantowa energia Światła przeniesie Was z jednego wymiaru do następnego. Teraz odbywa się instalacja Boskich kodów Światła dla dzisiejszego Impulsu Światła.

[pauza ….]

Jest to nie tylko przywrócenie pamięci, ale również przywrócenie Waszych Boskich ciał, Waszych Boskich świetlistych ciał, które zaczną się przeobrażać. A więc, moi wspaniali, tu i teraz rozpoczynam pracę.

Będziemy pracować z czakrą Serca, czakrą Gardła i Trzecim Okiem. Z czakrą Serca będziemy pracować poprzez symbol dwóch ósemek, Wieczności i Nieskończoności. A zatem ja, Metatron, rozpoczynam teraz pracę.

Znajduję się naprzeciw Was, moje dłonie są skierowane ku Waszej czakrze Serca, na której umieszczam symbol Wieczności i Nieskończoności.

[pauza ….]


I mówię Wam, najdrożsi, że teraz przepłynie strumień ze skarbnicy Światła, Impuls Światła do Waszego Serca, i Wasza czakra Serca zapłonie rozbłyskiem Światła, rozbłyskiem wewnętrznego Słońca, wewnętrznej energetycznej centrali Światła, która stworzy potencjał dla pierwszego Impulsu Światła. I będzie tak, Tak Jest.

[pauza ….]

Z dłoni Metatrona wychodzi Promień Światła, który jest skierowany do Waszego Serca, do symbolu dwóch ósemek. Promienie wypełniają Was i tworzą kulę światła, łącząc w sobie symbole Wieczności i Nieskończoności. Symbole zaczynają obracać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jesteście wypełnieni Światłem, jego prędkość zwiększa się.

[pauza ….]

Tak podnosi się strumień energetyczny Impulsu Światła i gdy osiąga odpowiednią prędkość, następuje rozbłysk Światła, mikrorozbłysk i makrorozbłysk, i wtedy jesteście całkowicie rozpuszczeni w najdrobniejszych cząstkach Światła, po prostu stajecie się Światłem. Każda cząstka wypełnia każdą komórkę i atom Światła, a Wy Jesteście Światłem, niczym więcej.

[pauza ….]

Pustka i jasne Światło. Możecie nie czuć swoich rąk, swoich nóg, swojego ciała, jesteście całkowicie rozpuszczeni w Świetle. Przyjmujcie energie i rozpuszczajcie się.

[pauza ….]

Energie zostały przyjęte i Metatron poleca rozpocząć pracę z czakrą Gardła.

Ja, Metatron, tu i teraz, w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, rozpoczynam pracę z czakrą Gardła i umieszczam na niej symbol dwóch ósemek, Wieczności i Nieskończoności.

[pauza ….]

Ja, Metatron, kieruję swoje dłonie do Waszej czakry Gardła i proszę, o Błogosławieni, abyście przyjęli strumień Światła dla Impulsu Światła do czakry Gardła. Otwórzcie Wrota Galaktyczne Waszemu Światłu Jam Jest, aby mogło ono przejść w Galaktykę i Wszechświat. Ja nastrajam Was na częstotliwość, wibrację, gęstość i przestrzeń Światła, które potrzebne są w Wyższych wymiarach. I będzie tak, Tak Jest.

[pauza ….]

Z dłoni Metatrona wychodzi Promień Światła, Promień Całościowego Światła, zawierający kody Galaktyki i Wszechświata. I będzie tak. Promień ten skierowany jest do centrum czakry Gardła, do symbolu dwóch ósemek.

[pauza ….]

Strumień energetyczny tworzy kulę światła. Symbol Wieczności i Nieskończoności zaczyna obracać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wchłaniając w siebie strumień Światła; obraca się on z dużą prędkością potrzebną dla rozpędzenia cząstek Światła i zakodowania ich zgodnie z częstotliwością fal wibracyjnych, odpowiadających wymiarom Galaktyki i Wszechświata. Kula Światła rozszerza się. Energie zwiększają swą prędkość i następuje mikrowybuch, makrowybuch i rozproszenie drobniejszych cząstek światła, które wypełniają Was i Waszą przestrzeń.

[pauza ….]

Otrzymujecie ładunek energetyczny impulsu Światła, który przenika do Waszego ciała oraz ciał subtelnych. Struktury ciał świetlistych zaczynają się przeobrażać zgodnie z nową geometrią, geometrią Światła, architekturą Światła, tworząc wokół Was ażur Światła, subtelniejszego odzienia ze Światła, zwracając Wam Waszą poprzednią Świetlistość i dawne Świetliste Piękno. Czujecie jak Światło wchodzi do każdej Waszej komórki, to zagęszczając, to wysubtelniając, to odciążając Wasze ciała. Tak odbywa się praca; przyjmujcie energie z Miłością i wielką wdzięcznością dla Stwórcy Boga Matki-Ojca, który poprzez swoją Miłość, poprzez strumienie Boskiej emanacji Światła przekazuje Wam te energie, z wielką czułością i Miłością zwracając Wam Wasze Dary.

[pauza ….]

Jesteście wypełnieni energią. Jesteście Światłem, Boskim Światłem Stwórcy.

[pauza ….]

A teraz możemy przejść do pracy z czakrą Trzeciego Oka.

Teraz aktywację będzie kontynuować Stwórca Bóg Matka-Ojciec.


„O Błogosławieni, tu i teraz witam Was w Świetle dnia, w Świetle nocy. Ja Bóg-Ojciec Jam Jest, przeprowadzę aktywację czakry Trzeciego Oka. Dotknę każdego swoim palcem i wniosę kod Światła, kod Boskiej emanacji Światła Stwórcy, do czakry Trzeciego Oka do kryształu szyszynki za pośrednictwem Światła Impulsu Stwórcy Prawdziwego Światła.

[pauza ….]

I mówię Wam, Błogosławieni, przyjmijcie to Światło i tę inicjację. Impuls Światła jest ofiarowany każdemu w Świetle Miłości Stwórcy, w Świetle Miłości Bogini Matki.

[pauza ….]

Mówię Wam tu i teraz, że stoicie przed moim obliczem, a mój palec skierowany jest w Waszą stronę, i daję Wam teraz Światło Waszego Jestestwa w Darze, aby Wasze Światło mogło powrócić do domu Stwórcy.

[pauza ….]

Tu i teraz z moich dłoni przepłynie Boskie Światło do Waszego kryształu szyszynki, całkowicie go przekodowując na nową częstotliwość strumienia światła Impulsu Światła. I będzie tak, Tak Jest.

[pauza ….]

Przyjmujcie energie.

[pauza ….]

Przyjmujcie energie i przepuszczajcie je do swojego Serca, tworząc jednolity strumień ze swojego Serca do mojego Serca.

[pauza ….]

Umieszczam na Waszym czole znak Boskiego Światła, Żywego Światła Stwórcy. I będzie tak, Tak Jest.

[pauza ….]

I proszę Mistrzów Światła aby kontynuowali aktywację, Tak Jest”.

[pauza ….]

Ja, Metatron, tu i teraz, z Woli Boga Matki-Ojca kontynuuję aktywację.

O Błogosławieni, tu i teraz Stwórca dokonał aktywacji i umieścił znak Żywego Światła Stwórcy. Kanał ten jest kanałem przyjęcia Światła. Teraz ja, Metatron, stworzę jednolity kanał Światła prowadzący przez Wasze ciała fizyczne i subtelne.

Umieszczam na Waszym ciele symbol Wieczności, poziomą ósemkę, i symbol Nieskończoności, pionową ósemkę. Wprawiam ten symbol w ruch wirowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, synchronizując Impuls Światła z ciałem fizycznym i świetlistym. Teraz zaś buduję przez całe Wasze ciało kanał światła, wyglądający jak tuba światła.

[pauza ….]

Krystaliczna tuba światła służy dostrojeniu Was do przyjęcia Boskiego Światła Stwórcy. Krystaliczny kanał Światła jest kanałem-anteną przyjęcia Boskich emanacji Światła, kiedy to stajecie się pionowym słupem Światła, nośnikiem energii Światła, latarnią Światła, pochodnią Światła. Ja krystalizuję ten kanał i napełniam go Światłem Stwórcy.

[pauza ….]

Jesteście przepięknie stworzeni ze Światła i Kryształu. Jesteście strukturą nowej wibracji, nowej częstotliwości, nowej przestrzeni Światła. I teraz proszę Was, abyście poprzez ten kanał wysłali ze swojego Serca Miłość i Światło do Gai i Stwórcy.

[pauza ….]

Stańcie się kanałem przyjęcia i przekazania do centrum Matki Ziemi energii Światła i Miłości.

[pauza ….]

Przyjmijcie zwrotny strumień Miłości i Wdzięczności od Gai, i poprzez swoje Serce prześlijcie go do Serca Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Przyjmijcie teraz strumień energetyczny Miłości Stwórcy w zwielokrotnionym rozmiarze. Wasze Serce jest kanałem przyjęcia i przekazania Miłości i Światła, najbardziej harmonijnych i prawdziwych struktur w całym Wszechświecie. Jesteście jednym ze Stwórcą i Gają, jesteście Miłością i Wdzięcznością niebios. Kontynuujcie przesyłanie energii do góry i w dół po kanale Światła i Miłości.

[pauza ….]

Gaja przekazuje Wam teraz swoje przesłanie:

Moje boskie dzieci w Miłości i Świetle wzrastające na moich oczach, przyjmuję całą Waszą Miłość i staję się mocniejsza, świetlistsza, jaśniejsza i lżejsza z dnia na dzień. Widzę drogę do Domu. I poprzez Wasze Serca, które są kryształowo czyste i kryształowo świetliste widzę tę Drogę, poprzez Wasze oczy i Wasze Serca, najdrożsi. Przyjmijcie moją nieskończoną Miłość, przyjmijcie moją wielką opiekę. Ja razem z Wami i obok Was pójdę po ścieżkach Światła z powrotem do Serca Boga Matki-Ojca, tam prowadzi nasza Droga. Moi Kochani, moi Najdrożsi, Kocham Was. A moja pieśń, która płynie po całym Wszechświecie, jest o Was, Najdrożsi. Jest to hymn mojej Miłości do Was, który rozlewa się wszędzie, ponieważ jesteśmy jednym, jesteśmy jednością w naszym tworzeniu każdego dnia. Z nieskończoną Miłością, Gaja.

[pauza ….]

O błogosławieni, ja, Metatron, tu i teraz kończę dzisiejszą aktywację. Tu i teraz proszę, żebyście się uziemili; otwórzcie oczy i zobaczcie Przepiękny Boski Świat wokół Was. Jesteście Światłem, jesteście Miłością, jesteście spokojni i harmonijni. Jesteście napełnieni Miłością i rozprzestrzeniacie Miłość. I będzie Tak, Tak Jest.

 [pauza ….]

Metatron, Archanioł Michał i Melchizedek.


[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie - fontanny Miłości, Światła i Mądrości.


[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

*JHWH (hebr. jod - he - wau - he) czyli tzw. Tetragrammaton - jest to najwyższe imię Boga, a jego wymawianie w judaizmie jest zabronione (używa się w jego miejsce słowa 'Adonai'). Według pism ezoterycznych odpowiednie wymówienie tego słowa pozwala czynić cuda. Ponieważ język hebrajski ma alfabet (w zasadzie) spółgłoskowy, właściwych wersji tego imienia może być wiele (Jahwe, Jehowa, a nawet Jabe i Jao). Dzieje się tak również dlatego, że 'He' może być wymawiane jako 'h', 'e', a nawet jako inna samogłoska, zaś 'Wau' jest czytane jako 'w', 'b', 'u' bądź 'o'. 'Jod' odpowiada ogniowi, 'He' wodzie i ziemi, a 'Wau' powietrzu - w ten sposób wypowiedzenie tego imienia poprzez 5.czakrę wprowadza 5.element (wolę), panujący nad 4 żywiołami (4 niższe ciała).

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz