Uzupełnienie do 07 Aktywacji, do Impulsu 6-15 Pozytronów

Uzupełnienie do 07 Aktywacji, do Impulsu 6-15 Pozytronów
wybrane teksty z przekazów, streszczenie

[Uzupełnienie wzbogaca aktywacje impulsów o dodatkowy materiał dla pracy nad sobą. Podczas praktycznej pracy możemy zaprosić Archaniołów Metatrona, Michała, Melchizedeka, oraz Mistrzów Wniebowstąpionych, Opiekunów, swoje Wyższe Ja, aby wspierali tę pracę dla najwyższego dobra.]

Informacja od Melchizedeka dla osób biorących udział w aktywacjach.

Kochani, widzimy jak Wasze Serca odpowiedziały na naszą pracę z Impulsami. Widzimy Wasze czyste intencje i życzenie przeprowadzenia wspólnie pracy.

Mapy – schematy – są to Klucze!

Zrozumcie, że jesteśmy obok Was i przekazujemy Wam Klucze. Zrozumcie, Kochani, że my mówimy o kolektywnym wzniesieniu się. Poprzez Waszą pracę ze schematami, transformacji ulegnie tysiące milionów dusz. Wchłaniając w siebie niezbędny ogień i przebudowując swoje ciała dzięki mapom-schematom, tworzycie strukturę pola zbiorowej świadomości. Robicie to nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla całej Ziemi i Wszechświata.

Budowa schematu „Otwarcie pasa Oriona”

Roboczy schemat, na którym będziecie budować ten wykres, to rysunek nr 3 z części praktycznej na temat „otwarcie czakry Gardła i kanału ANKH” z Impulsu 4-28.

Rys. 1

1.         Zaznaczamy punkty jak w poprzednich schematach.

Rysujemy okrąg o promieniu R=9 cm.

Na okręgu zaznaczamy kierunki wektorowe: Pn. - Pd. - Zach. - Wsch. Otrzymujemy symbol, który był przekazany przez Mistrzów i Hatorów – Krzyż w Okręgu.

Nanosimy na matrycę 4 punkty, które odpowiadają Pasowi Oriona.
1)        Współrzędne 6 cm pionowo oraz 1,5 cm poziomo – jest to rzut gwiazdy EL
2)        Współrzędnie 5,5 cm pionowo oraz 1,1 cm poziomo – jest to rzut gwiazdy AN
3)        Współrzędne 4,8 cm pionowo oraz 0,7 cm poziomo – jest to rzut gwiazdy RA

Trzy punkty są naniesione na Pn.–Zach. obszar. Teraz umieszczamy 4 punkt.

4)        Przechodzimy do Pd.–Zach. sektora i zaznaczamy współrzędne 4 punktu – 1,8 cm pionowo oraz 0,6 cm poziomo.

W lustrzanym odzwierciedleniu przenosimy punkty do każdego sektora (można wykorzystać cyrkiel).

Rys. 2

2. Budujemy dodatkowe linie – przekątne. Rysujemy roboczą strunę AN - łączymy punkt 2 Pn.-Zach. sektora z punktem 4 Pd.-Zach. sektora. Wszystkie linie pomocnicze rysujemy ołówkiem. Przenosimy punkt 2 na przekątną - odmierzamy cyrklem odcinek, równy długości struny AN (Pn.-Zach. punkt 2 – punkt 4 Pd.- Wsch.) i odkładamy tę odległość od środka układu współrzędnych na przekątnych. Jest to przeniesienie punktu 2 – AN – na przekątną (w 4 sektorach).

Rys. 3.

3. Przenosimy punkt 4 na przekątną, tworząc rzut w poziomie. Jest to nowy rzut punktu 4 (w 4 sektorach).

Rys. 4

4. Pracujemy z punktem 3 – RA (z jego początkową pozycją). Odległość 3-4 przenosimy cyrklem i odmierzamy od punktu początku układu współrzędnych w czterech kierunkach – szukamy nowego położenia punktu 3.

5. Przez punkt 2 prowadzimy linię od punktu 0 (środek). Tam gdzie linia ta przetnie się z linią cyrkla, stawiamy punkt 3. Jest to nowy rzut punktu 3 (w 4 sektorach).

Rys. 5

6. Odkładamy odległość 2-3 (nowe rzuty punktów 2 i 3) cyrklem do przecięcia się z okręgiem, tak znajdujemy punkt 1 – EL (jest ich znów cztery).

7. Wycieramy wszystkie linie narysowane ołówkiem.

Rys. 6.

Rys 7.

8. Naciągamy Struny. Łączymy na nowym poziomie wszystkie punkty – gwiazdy. W każdym sektorze łączymy punkty 1-2-3 z punktem 4 (spójrzcie na rysunek 6 i 7).

Rys. 8
           
9. Zamalowujemy zewnętrzne trójkąty w środku figury niebieskim i czerwonym kolorem (spójrzcie na rysunek), zobaczymy gwiazdę o 8 wierzchołkach, podobną na Gorejącego Krzewu. Oto i on.

Rys. 9


10. A teraz wewnętrzne trójkąty zamalowujemy na zielono. Też jest ich 8. Otrzymaliśmy 16-promienną koronę Słońca (lub dwie 8-ki, jest to nowa matryca). Otwarte centrum – w środku ośmiokąt – Ognista Chrzcielnica. Punkt 0, centrum jest otwarte, ale praca nie została jeszcze ukończona.

Do czego jeszcze jest podobny nasz rysunek? Do Oka. Tak, my otwieramy Oko Stwórcy! Powróćmy do legendy o Ozyrysie, Gorze oraz Secie. Gor i Set walczyli. W bitwie Gor utracił 1/64 oka. Co to oznacza dla Was? Gor – wyższa świadomość - utracił wzrok, a 1/64 nie jest zwykłą liczbą - jest to stała, składająca się z 1 i 64, a 6+4 =1 – razem to oznacza 11, są to wrota. 64 = 8*8. To dwie ósemki, otwierające wrota do Jedności, które utraciła nasza wyższa Świadomość.

Jest to powiązane również z Koroną Izydy: Słońce Gor – odnowiwszy wzrok, otwiera nam Duchowe Słońce – Wielkie Centralne Słońce. Słońce za Słońcem. Widzimy je.)

11. W następnym etapie Rozwiązujemy Węzły na pasie Oriona. Jak?

Rys. 10.

12. Zaznaczamy punktami wszystkie wierzchołki promieni gwiazdy, tak, jak na rysunku. Poprzez te punkty przejdzie spirala.

Zaczynamy rozwijać spiralę od punktu A, który znajduje się na przecięciu poziomej osi i wewnętrznej gwiazdy.

1-a linia znajduje się wewnątrz zielonej 8-ramiennej gwiazdy.

2-a linia płynnie przechodzi do wierzchołków zielonych trójkątów, przechodzimy po nich.

3-ci zwój przebiega przez wierzchołki czerwonych trójkątów.

4-ty zwój przebiega przez wierzchołki poziomych niebieskich trójkątów.

5-ty zwój przebiega przez wierzchołki pionowych niebieskich trójkątów i przechodzi do punktów EL-AN-RA.

Zaczynamy od punktu 3 - RA. Robimy okrąg. Igła cyrkla znajduje się na pionowej linii współrzędnych między zielonymi trójkątami (B, patrz rys.12). Ołówek na punkcie 3 Pd. części. Łączymy spiralę z poprzednią i rozkręcamy ją od środka, po okręgu.

UWAGA!! Okrąg dociera do niebieskiej linii strefy Pd.- Zach. (punkt D)

Rys. 11

13. Rysujemy okrąg o promieniu od punktu środka (przecięcia się osi współrzędnych) do punktu 2. Kontynuujemy rysowanie spirali, która przechodzi w niebieski okrąg i przechodzi przez wszystkie punkty 2, dochodząc do czerwonej linii w punkcie E.

Rys. 12

14. Zielony zwój. Igłę cyrkla stawiamy w punkcie C, a ołówek w punkcie 3. Pn.-Zach. sektora. Rysujemy ołówkiem okrąg. Następnie zielonym flamastrem rysujemy zwój spirali od punktu E po okręgu do punktu 3 Pn.-Zach. sektora. Od punktu 3 budujemy linię przez punkt 2 i punkt 1. Dalej spirala rozkręca się do nieskończoności.

 [tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz