Lista Medytacji: Impulsy (aktywacje) od Archanioła Metatrona

Lista Medytacji: Impulsy (aktywacje) od Archanioła Metatrona
(Medytacje zostały zaktualizowane w listopadzie 2014 roku)27 Aktywacja: Impuls 32-32 Impuls Przyjęcia Energii Źródła

27 Aktywacja: Impuls 32-32 Impuls Przyjęcia Energii Źródła

[Dwudziesta siódma Aktywacja od Archanioła Metatrona. Jest to medytacja, celem której jest aktywacja Impulsów aktywujących nasze ciało świetlne, nasze ciała subtelne. Medytacja odbywa się w momencie tu i teraz z energiami aktualnymi w Waszej chwili obecnej.

Podstawowa wskazówka jest taka, aby trzymać się kolejności poszczególnych aktywacji.
W aktywacji można uczestniczyć czytając tekst medytacji lub odsłuchując wersję audio:
Strony www
http://HumanStrefa.pl – medytacje
http://ImpulsyMetatrona.blogspot.com – medytacje Impulsów Metatrona
YouTube
Facebook Strona
Facebook Grupa
Strona Rosyjska

Medytacje możecie przeprowadzać w dowolnie dogodnym dla siebie czasie, dostrajając się do momentu tu i teraz. Każdy impuls to kardynalna i głęboka praca ze wszystkimi naszymi ciałami energetycznymi łącznie z fizycznym. Dlatego ważne jest, aby aktywacje przeprowadzać w kolejności ich podawania, zachowując odstęp co najmniej jednego dnia pomiędzy zainicjowaniem poszczególnych aktywacji. Jest to kolejność, jaką proponują nam Mistrzowie Światła, z uwagi na zachowanie struktury przekazu, która wpływa na przechodzenie i wplatanie Energii we wzory subtelnych ciał. To są aktywacje Kwantowe i praca z nimi rozpoczyna się wraz z przeczytaniem materiału lub jego odsłuchaniem.

Pracując z Mistrzami Światła i Miłości warto mieć świadomość, że Mistrzowie niczego za nas nie zrobią, oferują natomiast współpracę i wsparcie w tym procesie. Proponujemy do rozważenia poniższy tekst:

«Ja, (podaj swoje imię)
Jestem świadom/a tego, że wszystko powstaje ze mnie samego/samej,
Że każda rzeczywistość jest we mnie żywa
I że to ja jestem tym/tą, który/która budzi do Życia
Wewnętrzne obrazy Światła.
Ja jestem tego świadom/a, Ja Jestem to Ja Jestem
Ja jestem samo-zaufaniem.
Ja otwieram się teraz na tę Rzeczywistość Stwórcy,
W której od teraz doświadczę mojego Życia».

Oktaedr

Rozmieszczenie czakr, które są aspektami Jednej Czakry obejmującej ciało

Wyciszamy się, wchodzimy w stan medytacji, dostrajamy się do aktywacji:

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, w tym momencie tu i teraz z poziomu bezwarunkowej, Boskiej Miłości, wyrażam wdzięczność dla Matki Ziemi, dla Nieba i dla swojego wewnętrznego dziecka. Wchodzę do przestrzeni swojego Serca, skupiając tam swoją uwagę i kieruję do Serca swój Oddech Miłości … I proszę moją Istotę, moje Wyższe Ja, moją Podświadomość, moich Opiekunów, Anioła Stróża oraz Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła, aby byli przy tej aktywacji dla mojego najwyższego dobra, aby aktywacja ta przebiegała w najdoskonalszych energiach w momencie tu i teraz».]

[Przechodzimy do Aktywacji:]

Aktywację prowadzi Stwórca Bóg Matka-Ojciec, przygotowując Wasze naczynie-ciało i tron duszy na przyjęcie Waszego Wyższego JA.

Kanał Jedności Światła wita Was, najdrożsi!

[pauza ….]

Dzisiaj, w momencie tu i teraz, Mistrzowie Światła i Stwórca Bóg Matka-Ojciec gotowi są pracować z finalnym Impulsem 32-32, Impulsem Przyjęcia Energii Źródła. I zanim rozpoczniecie tę pracę, prosimy Was, abyście wypowiedzieli intencję:

[Praca z Aktywacją rozpoczyna się od wyrażenia intencji:]

[pauza ….]

«Ja, (podaj swoje imię) ……………, tu i teraz w Boskim Świetle dnia i nocy, w Boskiej obecności Boga Matki-Ojca, proszę Mistrzów Światła, aby zaczęli ze mną pracę z Impulsem 32-32, Impulsem Przyjęcia Energii Źródła. Proszę Metatrona, aby połączył się ze mną w Wiecznym Świetle, proszę Melchizedeka, aby połączył się ze mną w Boskim Świetle, proszę Archanioła Michała, aby połączył się ze mną w Świetle, Miłości i Ochronie. Proszę mistrzów Światła: umieśćcie mnie w Piramidzie Światła i rozpocznijcie ze mną pracę. Proszę napełnijcie mnie Światłem i Miłością, proszę zrównoważcie i zharmonizujcie mnie. Proszę otwórzcie moje oczy i moją świadomość. Proszę napełnijcie moje komórki Światłem i Miłością, proszę otwórzcie mój potencjał dla wzniesienia się po ścieżce Światła. Ja jestem odpowiedzialny/a za siebie i za swoje myśli. Ja jestem otwarty/a dla Światła i Miłości. Ja jestem otwarty/a dla Kosmicznego Ognia. Ja jestem Przewodnikiem Boskiego Światła, Boskiej Miłości i Boskiego Ognia. I będzie tak. Tak Jest».

[pauza ….]

Mistrzowie Światła witają Was, Najdrożsi!

Tu i teraz Metatron zwraca się do Was:

[pauza ….]


Najdroższe dusze, tu i teraz cieszę się, mogąc znów Was powitać. Dzisiaj będziemy pracować z finalnym Impulsem, Impulsem Przyjęcia Energii Źródła.

Przeszliście piękną i wspaniałą drogę we współtworzeniu i Miłości, w partnerstwie z nami, Mistrzami Światła i Stwórcą Bogiem Matką-Ojcem. Przeszliście drogę Prawdziwych i Świadomych, zmienialiście się w każdym dniu, i światła Waszej Duszy rozpalały się z każdym dniem coraz jaśniej i jaśniej.

Jesteście pięknymi Aniołami i latarniami Światła, przesyłającymi Miłość i Światło Stwórcy Boga Matki-Ojca i Gai, i cały Wszechświat Was podziwia. Błogosławione Dusze, dziękuję za Waszą Wiarę, Światło i Miłość, za te chwile Miłości i Szczęścia, które widzimy w Waszych oczach. Blask Waszej Miłości i Światła odbija się w naszych Sercach, i my jesteśmy JEDNOŚCIĄ, Błogosławieni.

Powrót Całościowego Światła, powrót Całościowych Was, samych siebie, połączenie ze swoimi Aspektami, połączenie ze Stwórcą Bogiem Matką-Ojcem w Komunii Serc Jego Miłości – jest pieśnią, Jego Boską pieśnią Miłości dla całego Wszechświata.

A Wy jesteście Bogo-Człowieko-Aniołami, wyrażającymi Miłość do Stwórcy Boga Matki-Ojca i Gai, i tworzącymi nową przestrzeń wypełnioną Światłem i Miłością; Wy jesteście radością Stwórcy i Światłem jego oczu. W Boskim akordzie Wzniesienia my, Mistrzowie Światła, w każdej chwili jesteśmy razem z Wami. Stworzyliście swoją Piramidę Światła – Piramidę Światła, która jaśnieje w całym Wszechświecie. Światło i Miłość uskrzydlają Was i otwierają wszystkie Wrota, potrzebne do przejścia przez Bramę Wzniesienia.

Droga do Domu jest otwarta, Najdrożsi, i otwarliście ją dzięki swoim Sercom. Wasze wibracje uległy zmianie, Wasze myśli zmieniły się, i w każdej chwili tworzycie Światłem i Miłością, i napełniacie Boską Miłością dzieło Stwórcy.

Dziękujemy Wam najdrożsi, i nie żegnamy się z Wami; my jesteśmy tutaj, zawsze obok Was. Jesteśmy w Waszym Sercu, a Wy w naszym, Błogosławieni, najdrożsi. A teraz Stwórca Bóg Matka-Ojciec będzie pracować z Wami, z Impulsem Przyjęcia Energii Źródła.

[pauza ….]

Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, tu i teraz, witam Was Najdrożsi, i na zakończenie cyklu zwracam się do Was:

[pauza ….]

Połączeni w Boskim Świetle, w Całościowej Monadzie, Kochający i Tworzący, usłyszcie mnie i przybądźcie na moje wezwanie.

Najdroższe Dzieci, nadszedł ten dzień i ten czas, czas połączenia Wyższego i Niższego JA. Wy jesteście Twórcami niższego JA; kiedyś byliście oddzieleni od swojego Wyższego JA, i nastał teraz czas, aby połączyć się w Jedną Całość.

Teraz porozmawiamy o Waszym Niższym JA; możemy odnieść do tego pojęcie 7 czakr, Wasze ego, Wasze doświadczenie, Waszą Świadomość. A więc, najdrożsi, aby połączyć się ze swoim Wyższym JA, powinniście przygotować swoje niższe JA, powinniście przygotować swoje ciała na przyjęcie Wyższego JA. A zatem, czy otwarte jest Wasze naczynie (ciało), aby napełnić się energią Waszej całościowości? Czy otwarta jest Wasza Czakra Korony? Czy oczyściliście się z doświadczenia dualności, i czy wyrażacie wolę, aby przyjąć Wasze Wyższe JA, Waszego Wyższego Ducha Całościowej Monady? Czy kryształowa, najczystsza energia gotowa jest wejść do Waszego naczynia?


Sprawdzajcie siebie w każdej chwili, na ile jesteście przygotowani od wewnątrz, i czy wyrażacie wolę, aby przyjąć najczystszy ogień swojego Światła, Miłości Waszego Wyższego Ja.

Najdrożsi, jeżeli wybraliście że Wasze naczynie nie jest w pełni otwarte (Wasza czakra korony), jeżeli Wasze dolne ciała nie są zharmonizowane, i poruszacie się pośród gier, iluzji, strachu, żalu, i nie chcecie pożegnać się z maskami, Wyższe JA może mieć trudności z tym, aby zostać przyciągnięte i wejść do naczynia wypełnionego takimi energiami.

Dlatego mówię Wam Najdrożsi, że jest to czas uzdrowienia Waszej Świadomości, Waszych myśli i działań, co w całości oczyszcza Wasze doświadczenie, nakierowując je ku wibracji Miłości. Najdrożsi, Wasze Wyższe JA i Energie Źródła z łatwością zstąpią do oczyszczonego naczynia oraz wtedy, kiedy czakra korony jest otwarta.

[pauza ….]

Przypomnijcie sobie Buddę, przypomnijcie sobie bóstwa wschodu, siedzące w lotosie, symbolu czakry korony; bogowie znajdują się na tym lotosie - na Waszej czakrze korony, schodząc z górnych światów i łącząc to, co na górze i to, co na dole, w jednym centrum otwartego lotosu.

Przypomnijcie sobie Izydę, która przedstawiana jest na papirusach z tronem na głowie. Wszystko to mówi Wam, że jeżeli naczynie (ciało) jest gotowe, jeśli świadomość jest gotowa i oczyszczona od gier dualności, od strachu i ego, z łatwością przyjmowane są wtedy Energie Źródła i jesteście gotowi do przyjęcia swojej całościowości.

Praca nad sobą, nad swoimi myślami, swoją przestrzenią i swoim naczyniem (ciałem) w każdej chwili, w każdym momencie - jest Waszym podstawowym zadaniem w tym projekcie, aby duch Wasz z łatwością i swobodą mógł wejść do Waszego naczynia Miłości.

[pauza ….]

Przygotujcie siebie, przygotujcie swoją Świadomość do połączenia się z całkowitym sobą, ponieważ Wasza całościowość otwiera drogi do Wyższych Wymiarów, gdzie jesteście połączeni z Wyższymi Umysłami oraz z innymi cywilizacjami.

[pauza ….]

Doświadczenie rozdzielenia dobiega końca, co powinno być odzwierciedlone przez Wasze myśli, Wasze działania i Wasz stan świadomości, i poprzez Waszą oczyszczoną pamięć komórkową, tak abyście byli gotowi przyjąć całościowe doświadczenie Waszej Monady.

Wy sami jesteście tymi schodkami wiodącymi do Waszego Wyższego JA, i tylko poprzez Wasze myśli, Wasze działania i Waszą Miłość – Boską Miłość – otwierają się drzwi do Nowych wymiarów.

W Boskim Aspekcie Wzniesienia Ja mówię Wam, Najdrożsi: wejdźcie w siebie głęboko, i prześwietlcie siebie energią Światła i Miłości, rozjaśniając wszystkie niskie wibracje, i przetransformujcie je Miłością, Miłością Ojca i Matki. Wiara, Nadzieja i Miłość – to są Wasze instrumenty, jak i instrumenty Stwórcy Boga Matki-Ojca.

[pauza ….]

Każde z Was jest przepięknym instrumentem, z pomocą którego ja tworzę Światy i Przestrzenie.

I proszę Was, zrównoważcie niespokojny umysł i przyjmijcie moją Wolę w Jedności, ponieważ ja zawsze trzymam Was za rękę, jeśli mi ją podajecie i mówicie: „Stwórco Boże Matko-Ojcze, prowadź mnie”.

[pauza ….]


I Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, mówię Wam: biorę za rękę każdego i prowadzę drogą Miłości i Światła, najdoskonalszymi dla Waszej Duszy ścieżkami. I Wasze Światło, i Miłość Waszego Serca niech w każdej chwili przyjmują do Waszych Serc całe doświadczenie i każdą sytuację, którą otrzymujecie w darze – dla Waszego najlepszego doświadczenia dla dobra Wszystkich.

Jest to najkrótsza i najpiękniejsza droga – Droga Wiary, Miłości, Światła i Nadziei. A Wasza Mądrość i Wasze Przeobrażenie otworzą drogę dla przejścia Wyższego Ja w Wasze naczynie Światła, w naczynie wypełnione Miłością i Światłem, które przyciągnie energie Waszego Wyższego Ja.

Ja doskonale wiem, że wielu z Was potrafi już rozmawiać ze swoim Wyższym JA, ale powinniście nie tylko rozmawiać, lecz również i być jednością z tą istotą w każdej chwili. To, co chwilowe, powinno stać się czymś nieustannym – stałą wielkością, jednolitością, całościowością. Wasza Całościowość w Miłości, Wierze i Nadziei, Całościowość w zgodzie z Wolą Stwórcy Boga Matki-Ojca w Jedności, to istnienie w każdej chwili w zaufaniu, z odpowiedzialnością i Miłością do Całego Istnienia, i całej Przestrzeni, do wszystkiego co Was otacza. I od Was zależy, do jakiej częstotliwości jesteście dostrojeni po przemianie czasoprzestrzeni i wymiarów.

Mistrzowie Światła i Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, otwieramy drzwi, i tak samo Wy, z poziomu swojego gęstego świata, również otwieracie te drzwi z drugiej strony - tak, abyśmy mogli się spotkać w jednej i tej samej częstotliwości Kosmicznej Miłości, Kosmicznego Ognia i Całościowego Światła.

[pauza ….]

To wspólne działanie w Miłości i Świetle, w jednym celu – oto nasze zwycięstwo. Boski Ogień mojego Serca mknie do każdego, i ja przyciągam Was magnesem swego Serca, i Wy tak samo przyciągajcie mnie swoim Sercem i napełniajcie przestrzeń Miłością i Światłem.

[pauza ….]

Wasza Droga jest wspaniała i przepiękna, i taka jest również moja Droga, poprzez Was. Poznawaliście gęstość, gęste warstwy Wszechświata, i zdobyliście doświadczenie, które niezbędne jest całej Galaktyce i Wszechświatowi.

A teraz proszę Was, abyście odemknęli wszystkie zamki Waszych lęków i Waszych iluzji, i otworzyli Drzwi Stwórcy, Światłu i Miłości, Boskiemu Ogniowi, i usłyszeli Zew Domu.

[pauza ….]


Dzisiaj, Najdrożsi, Ja przekażę Wam 32 Impuls, Impuls Przyjęcia Energii Źródła, energii Waszego Wyższego Ja, które schodzą do Was i połączą się z Wami w jedną całość.

[pauza ….]

Uzdrówcie więc Wasze Niższe Ja z ego, lęku, iluzji i gier, a błyskawicznie zostanie ono przyciągnięte i połączone z Waszym Wyższym JA.

[pauza ….]

I my powitamy Was Całościowych w Świetle i Miłości Stwórcy.

[pauza ….]

Otwierając drogę dla Wyższego JA, otwieracie drogę Gai i jej połączeniu z jej Wyższymi Aspektami i Wyższymi wymiarami, w których Ona się rozprzestrzenia i zakorzenia – jest to Wasz wspólny proces. W partnerstwie z Gają przechodziliście doświadczenie dualności, i Wznosicie się również razem, we współpracy, w trójcy: Bóg Matka-Ojciec, Bogo-Człowieko-Anioł i Boska Gaja-Ziemia.

[pauza ….]

I otwiera się droga dla całego Istnienia na Ziemi, i kolektywna świadomość dokona skoku kwantowego natychmiastowego Wzniesienia Świadomości, i otworzy się wiek Świadomości Chrystusowej istot żyjących poprzez Serce, kierowanych Sercem, myślących Sercem, i wiedzących Sercem wszystko o całym Stworzeniu Stwórcy.

I Wy, Tworzące Anioły, Bogo-Człowieko-Anioły, przechodzicie na nowy poziom wzniesienia i nowej Twórczości wspólnie z nowymi Cywilizacjami i Galaktykami, które potrzebują Waszego doświadczenia. Wy jesteście Perłami Wszechświata, przepełnionymi wspaniałą wiedzą – wiedzą, która chroni i wznosi światy.

Boski Ogień mojego Serca, tu i teraz, rozpoczyna pracę z Wami. Jesteście umieszczeni w Oktaedrze Światła – krystaliczny oktaedr światła powstaje wokół Was.

[pauza ….]

Poprzez oktaedr i Wasze ciało przechodzi tuba światła – krystaliczna tuba, która przewodzi Impulsy Energii Źródła.

[pauza ….]

Energia ta pomoże Wam uzdrowić Wasze ciało, przetransformować Waszą Świadomość w Boskość i przesłać energie Impulsu, który będzie przyciągać obraz i podobieństwo Waszego Wyższego JA poprzez podobieństwo do Boga-Matki-Ojca.

[pauza ….]

I niech otwarty będzie lotos Waszej czakry Korony, która stanie się tronem dla Waszego Wyższego JA, które zstępuje do Was i ujawni całościowość Bogo-Człowieko-Aniola.

[pauza ….]

W boskim aspekcie Wzniesienia Ja, Bóg Stwórca, połączony jestem z Waszym Sercem, a Wy z Moim, i jesteśmy JEDNYM.

[pauza ….]

Ze Skarbnicy Światła poprzez Wielkie Słońce Centralne i Duchowe Słońce Syriusz przechodzi Impuls, energia uzdrowienia i przeobrażenia Waszych ciał, która przyciągnie i namagnesuje obraz i podobieństwo struktur świetlistych Waszego Wyższego JA, i całej wiedzy nagromadzonej w Waszych wyższych strukturach i aspektach, którą z powrotem otrzymacie.

[pauza ….]

Bądźcie w Świetle i Miłości, i stańcie się Boskim Ogniem i Boskim Światłem. Pozostańcie w czystości i jasności świadomości, gdzie żar i chłód są jednym stanem Boskiego Ognia.

[pauza ….]

Ogień Przeobrażenia poprzez energie zaczyna schodzić po tubie światła.

[pauza ….]

Ten wir energii dosięga Waszej czakry korony i tworzy Boski Płomień nad czakrą korony, i w tym jednolitym wirze przeobraża się Boski Płomień-Ogień w krystaliczny Lotos, który zaczyna otwierać swoje płatki, i który oddycha oddechem kosmosu – oddechem Omni-Wszechświata, w jednym rytmie Boskiej Miłości.

[pauza ….]


Słyszycie i czujecie Kosmiczny Hymn, Hymn Światła i Miłości, utkany przez Istoty Całkowicie ze Światła, przez Mistrzów Światła, Aniołów i Archaniołów, Serafinów i Cherubinów. Cała Boska Hierarchia śpiewa Wam pieśń Miłości i obwieszcza pojawienie się Bogo-Człowieko-Anioła. I zstąpi Wyższe JA na tron niższego JA, i połączą się one w Jedną Całość.

[pauza ….]

Oto Wasz magnes Światła i Miłości – Wasz otwarty Lotos, który jest magnesem dla zstąpienia Wyższego JA. Oddychajcie Lotosem Miłości i Światła, wchłaniajcie aromat Omni-Wszechświata i syćcie się czułością Serc, które przesyłają Wam swoją Miłość.

[pauza ….]

Cała Kosmiczna i Niebiańska Hierarchia śpiewa hymn Miłości Bogo-Człowieko-Aniołowi. Światło, Miłość i przeobrażenie wylewają się poprzez Was w całą przestrzeń, tworząc wspólny strumień Boskiej Miłości.

[pauza ….]

Energie Impulsu pracują z czakrą korony, z Boskim Lotosem, i przepływają one dalej poprzez Wasze ciała.

[pauza ….]

Poprzez czakrę trzeciego oka …, czakrę gardła …, Serce.

[pauza ….]

Otwórzcie swoje Serce, Boska Miłość Energii Źródła napełnia Wasze Serce i kompleks Anahaty, rozszerzając go poza granice ciała.

[pauza ….]

Stajecie się bezgraniczni, nieważcy, jesteście przepełnieni Światłem i Miłością, jesteście Złotą Matrycą Miłości i Światła przekazującą Boską Miłość w całą przestrzeń, do Całego Stworzenia Stwórcy.

[pauza ….]

Jesteście czystym magnesem, przyciągającym stałą obecność w Was Waszego Wyższego JA. Miłość i Przeobrażenie królują w Waszym Ciele, jesteście całkowicie rozpuszczeni i nie odczuwacie swojego ciała.

[pauza ….]

Jesteście przestrzenią, jesteście czasem, jesteście niczym, jesteście wszystkim. Jesteście Boskim Impulsem Stwórcy, tworzącym poprzez Was. Ogień i Miłość wylewają się przez Was, tworząc biały słup Światła wokół Was i w całej przestrzeni.

[pauza ….]

Bądźcie w tych energiach Miłości i Światła Stwórcy…

[pauza ….]

A teraz, prześlijcie te energie do czakry splotu słonecznego …, czakry sakralnej …, czakry podstawy … i do centrum Matki Ziemi.

[pauza ….]

Wypełnijcie ją Energiami nowego Impulsu, który przeobraża i transformuje całą przestrzeń, stając się magnesem przyciągającym Wyższe JA.

[pauza ….]

W strumieniu jedynej Miłości Stwórcy Gaja staje się całościowa i przyjmuje Waszą Miłość i Energie, i zaczyna Ona pracować z każdą komórką swojego Ciała, przeobrażając się i przyjmując Całościowe Światło, przyjmując Wyższe JA Gai.

[pauza ….]

Strumień Miłości i Światła, Białego Światła Wzniesienia, wypełnia całą przestrzeń Gai, całą przestrzeń Ziemi i ludzkości, tworząc wspólny kokon równoważącej energii łagodnego Wzniesienia.

[pauza ….]

Wy jesteście magnesem dla zstąpienia Waszego Wyższego doświadczenia i wiedzy. Wasze matryce Ducha i Duszy przechodzą przez wielkie przeobrażenie w Świetle i Miłości tu i teraz.

I teraz strumień z jądra Ziemi kierowany jest do Was poprzez stopy …, poprzez czakrę podstawy …, czakrę sakralną …, czakrę splotu słonecznego … do Waszego Serca.

[pauza ….]

W Centrum Serca odbywa się synteza, namagnesowanie wspólnych energii – Waszych i Gai; i przepływają one dalej poprzez górne czakry.

[pauza ….]


Wasz Krystaliczny Lotos przeobraża się w każdej sekundzie i zmienia swoje kolory od białego do tęczowego, i oddycha poprzez swoje płatki oddechem całego Omni-Wszechświata.

[pauza ….]

Wy jesteście Światłem i Miłością.

[pauza ….]

Wy jesteście kanałem promieniującym Światłem i Miłością, Wy jesteście Tronem dla Waszego Wyższego Ja, dla całkowitego i całościowego połączenia w jedyną monadę Waszego doświadczenia.

[pauza ….]

Zmieniajcie się najdrożsi, przeobrażajcie się i przyjmijcie Wasze duchowe doświadczenie, bądźcie całościowymi i spocznijcie w Jedności w moim Sercu, jako Jedność w Jedności.

[pauza ….]

Miłość mojego Serca jest niepodzielna, tak samo jak i Wy. W Boskim aspekcie Wzniesienia Ja, Stwórca Bóg Matka-Ojciec, Obdarowuję Was Energią Miłości, Ja przeobrażam Was.

[pauza ….]

Tu i teraz, poprzez każde z Was odbywa się połączenie ze swoimi Wyższymi Ja.

[pauza ….]

Odczujcie jak z wyższych poziomów zaczyna schodzić energia, jest ona Wam znajoma i odczuwacie radość, gdy witacie siebie samych w JEDYNEJ CAŁOŚCIOWOŚCI, w Boskiej Harmonii Światła i Miłości.

[pauza ….]

Odczujcie, jak wypełnia się Wasze naczynie (ciało) nową energią Waszej Świadomości.

[pauza ….]

Wasz Wyższy Umysł i Wyższe Doświadczenie zstępuje i zagłębia się w Was, rozszerzcie siebie – rozszerzcie Wasze naczynie, aby przyjąć to ogromne doświadczenie, ten ogrom i wielkość Waszej Prawdziwości.

[pauza ….]

Rozszerzcie swoje Serce, aby napełniło się ono Wyższym Darem Waszego Wyższego Ja – i już jesteście Razem, jesteście JEDNYM.

[pauza ….]

Wyższy Rozum jest w Was, a Wy w Nim, jesteście Światłem i Miłością Boskiego Ognia tworzącego tu i teraz w Sercu Stwórcy, poprzez Wasze Serca.

[pauza ….]

Wy jesteście moim Świętym Darem dla całego Omni-Wszechświata. Wy jesteście Ogniem mojego Serca, Ogniem Boskiego Tworzenia, które stwarza światy.

[pauza ….]

Bogo-Człowieko-Anioły, umocnijcie w sobie Wiarę i Miłość i Wolę moją, i niech wyłoni się w Was Mądrość, i niech otworzą się wszystkie moje Dary i Wiedza potrzebna dla przeobrażenia Wymiarów i połączenia z Wyższym Rozumem.

[pauza ….]

Błogosławieni, najdrożsi, pamiętajcie – Ja jestem w Was, a Wy jesteście we Mnie, i Wy jesteście Stwórcą – my poznaliśmy siebie nawzajem, i znamy się nawzajem, i jesteśmy JEDNYM.

[pauza ….]

I będzie tak, Tak Jest. Z Wielką Miłością i szacunkiem dla wszystkich Bogo-Człowieko-Aniołów, i zaprawdę tak.

[pauza ….]

Przekazano za pośrednictwem Ojły. Dziękujemy Wam Najdrożsi.
(Ojła – imię duchowe Julii Skurichiny)


[pauza…]

[Możecie pozostać w medytacji tyle czasu ile poczujecie, przesyłając miłość do Matki Ziemi, wypełniając i rozświetlając wszystkie przestrzenie.

Wyraźmy bezwarunkową intencję utworzenia wokół siebie, wokół miejsc gdzie przebywamy, w swoim wszechświecie - fontanny Miłości, Światła i Mądrości.


[pauza…]

Prześlijmy swoją Miłość do Źródła, do Stwórcy Boga Matki-Ojca, do Ducha Świętego, do Świadomości Chrystusowej, do Wniebowstąpionych Mistrzów Miłości i Światła i przyjmijmy ich Błogosławieństwo i Miłość.

[pauza…]

Wyraźmy wdzięczność wszystkim Istotom Miłości i Światła i zaprośmy je do współpracy dla wspólnego najwyższego dobra:

«Ja (podaj swoje imię)
Obwieszczam Stwórcy w jedności z Jam Jest
I Uniwersalnym Poziomom Tworzenia,
Że jestem gotowy/a na przyjęcie Darów Nieba,
Które są dla mnie przygotowane,
I że jestem teraz gotowy/a rozpoznać te Dary,
Przywracam Pełną Świadomość, Pamięć i Pełnie
Wszystkim komórkom swojego ciała oraz swojej Istocie,
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz,
Pokój… Harmonia… Równowaga…».

[pauza ….]

Wyraźmy intencję uziemienia się. Weź parę głębokich, spokojnych, równych oddechów.

[pauza ….]

Można skorzystać z przykładowego opisu:
Wyobraź sobie, że od podstawy twojego kręgosłupa wyrastają korzenie, które kierują się ku środkowi Matki Ziemi. W samym środku Ziemi znajduje się jej krystaliczne serce, do którego sięgają twoje korzenie. Niech korzenie połączą się z samym środkiem krystalicznego serca. Poczuj energię miłości i światła przechodzącą od podstawy kręgosłupa do środka Matki Ziemi i z powrotem. Poczuj ją całym sobą. Pozwól sobie oddychać tą energią, spokojnie i równomiernie. Wyobraź sobie, że połączenie pomiędzy tobą a krystalicznym sercem Matki Ziemi jest całkowicie bezpieczne. Pozwól sobie w tym bezpieczeństwie na świetlistą podróż do krystalicznego środka jej serca. Podróż w świetle i miłości przebiega spokojnie i w harmonii. Gdy wejdziesz już do krystalicznego środka Matki Ziemi, poczuj ogrom jej serca, jest jak ocean, tylko zbudowany z pięknego kryształu. Poczuj się komfortowo w środku i zaczerpnij bezpośrednio oddech z kryształu. Pozostań w harmonii, miłości, świetle tak długo jak ci będzie wygodnie. Gdy będziesz już chciał/a wracać wyobraź sobie, że w świetle i miłości powracasz do swojego ciała poprzez korzenie do podstawy kręgosłupa. Wyraź intencję, że cały czas jesteś uziemiony/a poprzez korzenie z Matką Ziemią i jej krystalicznym sercem.]

Przekaz otrzymany przez Julię Skurichinę
[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz